WhatsApp

Türkiye- Kuzey Makedonya Sözleşmesi

Türkiye- Kuzey Makedonya Sözleşmesi

  • 687 Okuma
  • 07 Nisan 2022, 13:17

Türkiye- Kuzey Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşmada Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma  13.04.2010 tarihinde Ankara'da imzalanmış olup 16.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat İle İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Tıbbi Kontrol, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Nihai Hükümler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır.

 

ØBirinci bölümde; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Sözleşme kapsamındaki kişilerin eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

Øİkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

ØÜçüncü bölümde; iş kazası ve meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve analık ödenekleri, işsizlik yardımları, cenaze yardımı ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına ilişkin hükümler,

ØDördüncü bölümde, tıbbi kontrol,

ØBeşinci bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

ØAltıncı bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler, yer almaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2022/06 Sayılı Genelge ile ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Etiketler

Paylaş

Teşvik Hesaplama