WhatsApp

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verecekler

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verecekler

  • 480 Okuma
  • 07 Nisan 2022, 13:22

Ücret Gelirlerine Göre Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermesi Gerekenler

Bilindiği üzere, 2021 yılına ilişkin olarak aşağıda belirtilen ücret gelirlerini elden edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 31 Mart 2022 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

 

- Tek işverenden 650.000 TL’ye kadar tevkifata tabi ücret gelirleri için beyanname verilmesine gerek yoktur. 650.000 TL’yi aşan tevkifata tabi ücret gelirleri için beyanname verilmesi gerekmektedir.

- Birden fazla işverenden elde edilen ücretler toplamının 650.000 TL’yi aşması durumunda ücret gelirlerinin tamamı için beyanname verilmesi gerekmektedir.

- Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret elde ediliyorsa; istenilen bir ücret seçilerek hariç tutularak, diğer tevkifata tabi ücretler toplamı 53.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı için beyanname verilmesi gerekmektedir.

- Birden fazla işverenden elde edilen diğer tevkifata tabi ücretler toplamı 53.000 TL beyan sınırını aşmaması halinde bu ücret gelirleri için beyanname verilmesine gerek yoktur.

 

2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

 

- Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022,

- İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından),

 

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Etiketler

Paylaş

Teşvik Hesaplama