WhatsApp

Sirküler 2022/29 İŞKUR İdari Para Cezaları…

Sirküler 2022/29 İŞKUR İdari Para Cezaları…

SİRKÜLER 2022/29

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA 2022 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Aynı zamanda özel istihdam bürolarının aracılık faaliyetleri ve geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin yasal olarak uygun şekilde yapılmasını denetmekle görevlidir.

İŞKUR, bu faaliyetlerini 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu kapsamında yerine getirmekte olup, özel istihdam bürolarına ve geçici işçi çalıştıran işverenlere yönelik cezalar bu kanunda düzenlenmiştir.

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’ndaki idari para cezaları 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%36,20) arttırılarak güncelleştirilmiştir.

Paylaş

Teşvik Hesaplama