WhatsApp

Sirküler 2022/31 Güncellenmiş Haliyle İlk 6 Aylık Kıdem…

Sirküler 2022/31 Güncellenmiş Haliyle İlk 6 Aylık Kıdem…

SİRKÜLER 2022/31

GÜNCELLENMİŞ HALİYLE-İLK 6 AYLIK KIDEM TAVANI

22.01.2022 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7351 Sayılı Torba Kanunla kamu memurlarının gelir ve aylıklarında ilave zam oranı uygulanacağı belirtilmiştir. Bu artış aynı zamanda kıdem tazminatı tavan miktarının artışına, başka bir ifadeyle güncellenmesine neden olmuştur.

Kanun değişikliğinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle bu güne kadar (22.01.2022) yapılan işten çıkışlar bakımından güncel kıdem tazminatı tavanı miktarında fark ödemeleri gündeme gelecektir. Fark ödemelerinin kanun değişikliğine dayanıyor olması sonucunda kıdem tazminatının eksik ödendiği şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla güncellenen kıdem tavan miktarına göre oluşan farklar tamamlanacak ve eksik ödeme nedeniyle 22 Ocak 2022 tarihine kadar (01 Ocak 2022-22 Ocak 2022) faiz hesaplanmayacaktır.
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık memur maaş katsayısı (0,235445), taban aylık katsayısı (3,68518), yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak belirlenmiştir.

Memur maaş katsayılarında yapılan artış nedeniyle 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı 10.848,59 TL olmuştur.
01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı hesaplama tablosu şöyledir;

Sirküler 2022/31 Güncellenmiş Haliyle İlk 6 Aylık Kıdem…

Paylaş

Teşvik Hesaplama