WhatsApp

Sirküler 2022/33 Gelir ve Damga Vergisi…

Sirküler 2022/33 Gelir ve Damga Vergisi…

SİRKÜLER 2022/33

GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 319)

Değerli İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Profesyonelleri,

27.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ücretlerde sağlanacak gelir ve damga vergisi istisnasının detayları örneklerle açıklanmıştır.

Bu sirkülerimizde 319 nolu tebliğin hükümleri sınıflandırılmış ve bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca içindekiler bölümü izlenerek ihtiyaç duyulan bilgi ve örneklere doğrudan erişim sağlanabilecektir.

Sirküler 2022/33 Gelir ve Damga Vergisi…

Paylaş

Teşvik Hesaplama