WhatsApp

Sirküler 2022/34 Korumalı İşyerleri Hakkında…

Sirküler 2022/34 Korumalı İşyerleri Hakkında…

SİRKÜLER 2022/34

KORUMALI İŞYERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Korumalı işyerleri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerleri olarak tanımlanmaktadır.

Bir işyerinin korumalı işyeri statüsünü kazanması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 27.01.2022 tarihli Resmi Gazete yayınlanan KORUMALI İŞYERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile belirlenmiş ve bu sirkülerimizde yönetmeliğin tüm detaylarına yer verilmiştir.

Sirküler 2022/34 Korumalı İşyerleri Hakkında…

Paylaş

Teşvik Hesaplama