WhatsApp

Sirküler 2022/35 6356 Sendikalar ve Toplu…

Sirküler 2022/35 6356 Sendikalar ve Toplu…

SİRKÜLER 2022/35

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2022 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ

28.01.2022 tarihli Resmî Gazetede, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesi gereğince işçi sendikalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki alabilmesi için,

• Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde bir (%1) üye sayısının bulunması
• Örgütlendiği işyerinde %50 ‘den fazla; birden fazla işyerini kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinde ise %40 ‘den fazla üye sayısının bulunması gerekmektedir.
2022 Ocak ayı istatistiklerine göre genel görünüm şöyledir;
• 2021/Temmuz ayı döneminde göre toplam işçi sayısında %7,11 oranı ile artış olurken, sendikaya üye işçi sayısı % 5,81 oranında artış olmuştur.
• Toplam işçi sendikası sayısı 215 olmuş, 9 işçi sendikası eklenmiştir.
• 2021 Temmuz döneminde barajı geçen sendika sayısı 54 iken, 2022 Ocak döneminde 58 olmuştur.
• 2021/Temmuz döneminden sonra yeni kurulan Posta-İş Sendikası, ilk istatistik dönemi olan Ocak/2022’de işkolu barajını geçmiştir.
• 2021/Temmuz döneminde barajı geçemeyen ancak 2022/Ocak ayında barajı geçen işçi sendikaları şöyledir;

Sirküler 2022/35 6356 Sendikalar ve Toplu…

Paylaş

Teşvik Hesaplama